Bron: Waardlanden

Ruim 3.000 inwoners hebben deelgenomen aan de digitale enquête over de afval/grondstoffeninzameling en onze andere dienstverlening. De enquête is gehouden van 15 april t/m 5 mei.

De enquête maakt deel uit van de voorbereidingen in onze regio voor een nieuw beleid, dat is gericht op meer en beter scheiden van herbruikbaar afval (grondstoffen) en het verminderen van restafval.

De uitkomsten zijn behulpzaam bij het verkrijgen van inzicht in wensen, motieven en beleving van inwoners van de afval- en grondstoffeninzameling. De reacties op de enquête worden op dit moment verwerkt. Als de resultaten bekend zijn, zullen we die met u delen. We verwachten dat dit voor of kort na de zomer zal zijn.

Iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld, en ook inwoners die ons mailen met suggesties en ideeën, bedanken wij hartelijk voor hun betrokkenheid en bijdrage.