Gorinchem Beweegt en BridgeAcademie Bied& Speel bieden de Goprcumse basisscholen de mogelijkheid hun leerlingen bridge-lessen te laten volgen!

Deze bijzondere ontwikkeling van  sociale samenwerking  en specifieke breintraining blkijkt volgens ondrerzoek voor ieder kind vanaf circa 8 jaar een waardevolle aanvulling op het lesprogramma…

Opgave bij de jufs en meesters van de school!

of kijk op de Gorinchem Beweegt-website!

Laat uw reactie op dit artikel achter op: