Onze samenleving heeft de afgelopen maanden door de coronacrisis enorme klappen te verduren gekregen. De economie en het openbare leven werden stilgelegd.

Solidariteit tussen generaties

“Aan mensen werd gevraagd om zoveel mogelijk thuis in lockdown te gaan en het werk vanuit huis te doen. En net nu we vanuit de crisisfase naar een herstelfase gaan, dreigt er – eerder dan gedacht – een mogelijke tweede golf. Het aantal geconstateerde besmettingen loopt de afgelopen weken, helaas ook in onze regio, weer wat op. Maatregelen worden verder aangescherpt. Ik kan niet genoeg benadrukken dat het nodig blijft om ook de aangescherpte coronamaatregelen serieus te blijven nemen. Laat je bij lichte klachten testen en laten we ons uiterste best doen om te voorkomen dat het aantal besmette personen verder stijgt. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat onze economie en het openbare leven niet opnieuw tot stilstand komen. Solidariteit tussen generaties is meer dan ooit actueel.

Ramp in de cultuursector

“Dagelijks worden we van alle kanten bestookt met nieuws over corona. Je kunt geen tv aanzetten, geen krant openslaan, of het is corona dat de klok slaat. Wat in de veelheid aan ‘corona-informatie’ wellicht onderbelicht is gebleven, is dat er zich in de culturele sector een dubbele ramp lijkt te voltrekken. De cultuursector ontvangt vanuit het Rijk niet alleen veel te weinig steun om de nu al geleden omzetverliezen ook maar enigszins te kunnen dekken. Maar ook de subsidieverlening voor de komende vier jaar blijkt zo selectief, dat vrijwel alle cultuurgelden terecht komen bij een beperkt aantal culturele instellingen in de vier grote steden. Voor de komende vier jaar komt er maar liefst 54% van het totale subsidiebudget van het Fonds voor de Podiumkunsten terecht in Amsterdam! En zo vernam recent ook ons eigen theater Peeriscoop dat de bijdrage, die sinds jaar en dag uit dit fonds werd toegekend, vanaf 2021 volledig komt te vervallen. Culturele kaalslag dreigt, niet alleen in Gorinchem, maar in het hele land. De vier grote steden uitgezonderd.

wethouder Dick van Zanten

Trots op lokale initiatieven

“Fantastisch daarom dat er in onze stad toch zoveel prachtige initiatieven ontstaan op cultureel gebied. Omwille van de ruimte kan ik hier niet elk initiatief apart noemen, maar weet dat ik, als wethouder van Cultuur, supertrots ben op alles wat er in de stad op cultureel gebied gebeurt. En als het maar even kan, proberen we als gemeente (desgevraagd) deze initiatieven te faciliteren. Mogelijk maken blijft ons devies, juist in deze periode van corona. Om toch één initiatief te noemen, is zeker het initiatief vanuit onze lokale samenleving om schouwburg de Nieuwe Doelen tijdelijk open te stellen vermeldenswaardig. Hiermee wordt de kleinere theaters ’t Pand en Peeriscoop letterlijk de ruimte te geboden om hun theaterprogramma’s in het komende theaterseizoen 2020-2021 toch op de bühne te kunnen brengen en voor een breder publiek (max. 100 personen per voorstelling) toegankelijk te maken. Door de 1,5 meter maatregel zou dat in eigen huis eenvoudigweg niet kunnen. De Nieuwe Doelen is het komend theaterseizoen ook beschikbaar voor culturele instellingen, scholen en anderen die voor hun activiteiten een groot podium nodig hebben. Bedenk, dat kwaliteit van leven en samenleving meer is dan alleen volksgezondheid. Juist ook cultuur levert daar een niet te onderschatten bijdrage aan. Het draagt bij aan het beleven van geluk.”

Dick van Zanten,
wethouder Cultuur

anker

Delen

1 REACTIE

Comments are closed.