De Lingwijk is een AED rijker. Tijdens Burendag op zaterdag 26 september werd deze door wethouder Joost van der Geest in gebruik genomen. Van groot belang is nu dat zoveel mogelijk mensen zich aanmelden als burgerhulpverlener, zij mogen namelijk de AED gebruiken en kunnen daarmee hét verschil maken.

Om hierop in te spelen levert Biesheuvel EHBO & Opleidingen voor 10 wijkbewoners een gratis cursus aan om zich wegwijs te maken te maken met de AED. Hiervoor kan men naar Wijkbelang Lingewijk via hun facebook of mail wijkbelang@lingewijk.nl om je hiervoor aan te melden.

Als elke seconde telt

Wijkbelang Lingewijk in actie gekomen om geld op te halen voor een nieuwe AED. Op 2 wijkkerstmarkten is door Wijkbelang Lingewijk geld en handtekeningen opgehaald van de wijkbewoners. De hulp is ook ingeroepen van Poort 6, Hart Veilig Wonen Gorinchem, Care4You EHBO Gorinchem en de gemeente Gorinchem die zich allen tomeloos hebben ingezet om dit mogelijk te maken. We zijn hun allen zeer dankbaar!

foto’s Wijkbelang Lingewijk

anker