Woensdagavond werd er bij de Waterpoort een oefening gehouden. Het zomerseizoen is nu definitief voorbij. Het hoogwaterseizoen breekt nu aan. Hoog tijd om te kijken dat we in geval van nood op de afsluiting van de Waterpoort in goede en veilige staat is.

Er kwam een grote kraan aan te pas om de houten balken in de daarvoor bestemde gleuven te laten zakken. De oefening is goed verlopen.

Als het water weer stijgt is Gorinchem weer veilig achter de oude vestingwallen en de dijken langs de Merwede.

foto: Jelmer Krom- communicatie adviseur waterschap rivierenland

anker

Delen