Na 7 jaar als vrijwilligster werkzaam te zijn heeft  Carry besloten de Voedselbank te gaan verlaten. Vele jaren heeft zij zich ingezet als uitgifte coördinator en contact persoon voor klanten en vrijwilligers. 

Het wel en wee van de klanten ging haar aan het hart en had met vele een persoonlijke band opgebouwd. Ze zorgde er tevens voor dat wekelijks voldoende vrijwilligers aanwezig waren om de pakketten voor klanten gereed te maken en in speciale gevallen thuis te laten bezorgen. 

Met het vorig jaar ingevoerde supermarkt systeem verzorgde zij wekelijkse de mutaties en informatie voor het uitgifte team en zat zij op de uitgifte dag aan de ontvangstbalie om iedere klant persoonlijk te begroeten.

Op donderdag 30 oktober hebben vrijwilligers en bestuur op gepaste wijze afscheid van Carry genomen en bedankt voor haar geweldige inzet in de afgelopen jaren.

Delen