Stand op 20 november 10.15 uur: 20.581 handtekeningen

Update: Inmiddels is er een Actie voor het behoud van de spoedzorg in Gorinchem. Als de plannen voor centralisatie van (spoed)zorg doorgaan, worden patiënten uit de regio straks niet meer in het Beatrix ziekenhuis geholpen, maar elders.

Er kan er een petitie getekend worden. Deze petitie vindt u door op de foto te klikken

Het opheffen van de spoedeisende hulppost bij het Beatrixziekenhuis doet veel stof opwaaien. In de gemeenteraad stelden onder meer Marjo Molengraaf (CU/SGP) als Hans van Mourik (Stadsbelang) vragen. Zie hierna:

Vragen Stadsbelang en CU

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
Naar ons is gebleken is er onlangs een zogenaamde Houtskoolschets acute zorg
vanuit het ministerie van VWS verstuurd, waarin een maatschappelijke discussie
aangekaart wordt over de afschaffing van de Spoedeisende hulp(SEH) en IC
capaciteit van algemene ziekenhuizen. Het ministerie nodigt in haar schets
belangstellenden uit voor 1 november te reageren. We zijn op dit spoor gekomen
door een schrijven vanuit de gemeente Vijfheerenlanden, waarin zij zich aansluiten
bij een reactie van Gorinchem, die wij nergens terug kunnen vinden, evenals de
Houtskoolschets zelf.

Onze vragen zijn als volgt:

 1. waarom is de gemeenteraad van Gorinchem niet geïnformeerd over de
  Houtskoolschets acute zorg?
 2. Waarom is de gemeenteraad niet geïnformeerd of betrokken bij het opstellen
  van een reactie vanuit Gorinchem hierop?
 3. Is het college nog voornemens de raad wel te betrekken bij deze
 4. ontwikkelingen en haar reactie te delen met de raad?
 5. Hoe staat het college tegenover deze eventuele ontwikkeling, die ook het
 6. Beatrixziekenhuis zou kunnen raken?
 7. Wat gaat u doen om deze dreigende afschaffing te voorkomen?
 8. Hoe gaat u de raad in het vervolg hierbij betrekken?

In zijn AD-Column reageerde Roy Grünewald met: “Welke ambtelijk onbenul heeft de term ‘houtskoolschets’ bedacht?” En eveneens in AD Rivierenland lezen we dat Reinie Melissant het discussiestuk van het ministerie van tafel wil meppen.

Natuurlijk is het echt onbegrijpelijk hoe Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deze zou willen opheffen. De acute zorg zou plaats moeten vinden thuis door de huisarts of bij de huisartsenposten. We wachten af, dit wordt vast vervolgd.

Delen