Theater De Nieuwe Doelen in Gorinchem gaat tot de zomervakantie 2021 tijdelijk open. Door het theater tijdelijk te openen tijdens de coronacrisis en sommige kosten op zich te nemen, wil de gemeente de theaters en sociaal culturele partijen die een groot podium nodig hebben, steunen. 

Het podium van De Nieuwe Doelen is bedoeld voor voorstellingen van ’t Pand en Peeriscoop en voor amateurgroepen. Dick van Zanten, wethouder cultuur, legt uit: “Veel partijen hebben door de RIVM-maatregelen meer ruimte nodig om te repeteren dan ze zelf hebben. De Nieuwe Doelen biedt meer ruimte, waardoor repetities en voorstellingen door kunnen gaan. Door De Nieuwe Doelen tijdelijk beschikbaar te stellen tot de zomervakantie van 2021, willen we het culturele veld tegemoetkomen in deze onzekere tijd.” 

foto: Gemeente

Stichting Podium Pandemonium

Stichting Podium Pandemonium wordt de faciliterende partij van De Nieuwe Doelen. Dit is besloten na overleg met theaters ’t Pand en Peeriscoop. Stichting Podium Pandemonium bestaat in zijn geheel uit vrijwillige bestuurders. Bij de programmering van de voorstellingen krijgen theaters en sociaal culturele partijen geen voorkeursbehandeling. Er gaan geen commerciële activiteiten plaatsvinden. De stichting zal met alle bekende gebruikers van De Nieuwe Doelen, en de amateurkunstverenigingen die hebben aangegeven ruimere huisvesting nodig te hebben, contact opnemen.    

Eventuele verlenging

Begin 2021 bekijken we de situatie opnieuw. Op basis van de kennis van het coronavirus op dat moment en de behoefte van de stad wordt besloten of de tijdelijke openstelling met nog een theaterseizoen wordt verlengd. 

Nieuwe exploitant

De tijdelijke openstelling van De Nieuwe Doelen in coronatijd staat los van de uitvraag naar een nieuwe exploitant voor het theater op lange termijn. Achter de schermen gaan die voorbereidingen nog steeds door. Door de coronacrisis is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de uitvraag in de markt kan worden gezet.